Ombudsmän kan bantas till en enda

En utredning som lämnas till regeringen på fredagen kommer att föreslå att de fyra ombudsmän som idag arbetar mot diskriminering ska slås ihop till en enda ombudsman. Men förslaget tas emot med blandade känslor.

Sören Andersson, ordförande för RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, vill behålla de specialiserade ombudsmännen.

– Vi har en viss tveksamhet här. Vår erfarenhet är att när man ska slå samman olika diskrimineringsområden rätt av på det här sättet, och det ska vara gemensamt arbete, så är det alltid olika diskrimineringsgrunder som brukar falla undan. Ett av de vanliga är att sexuell läggning prioriteras ner.

– Därför känner vi stor oro inför en sådan förändring, säger Sören Andersson, ordförande för RFSL, riksförbundet för sexuellt likaberättigande.

En räcker
Idag finns fyra ombudsmän med uppdrag att arbeta mot diskriminering: Jämställdhetsombudsmannen Jämo, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO, Handikappombudsmannen HO och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning Homo.

Men diskrimineringskommittén, som efter fyra års arbete på fredagen presenterar sitt slutbetänkande, tycker enligt vad Ekot erfar att en ombudsman räcker.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, är tveksamt till det, men De handikappades riksförbund, DHR, ser bara fördelar med en gemensam diskrimineringsombudsman.

– Det ger en större tyngd åt våra frågor och att de behandlas lika. Men det är viktigt att kompetensen om funktionshinder finns inom den organisationen, säger ordföranden för DHR, Karin Westlund.

Olika lagar
Idag finns inte bara fyra olika ombudsmän. Det är också olika lagar som gäller om en person blir diskriminerad på grund av kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller funktionshinder.

Diskrimineringskommittén vill i stället ha en gemensam lagstiftning, något som välkomnas av RFSL:s ordförande Sören Andersson.

– Vi ser väldigt mycket fördelar med att man har likartad lagstiftning och att det är en gemensam lag, för diskrimineringen är likartad till sin natur, så just den tanken, att det är sammanhållet och likartat, det välkomnar vi, säger Sören Andersson. 

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se