Klyftorna mellan fattig och rik ökar i Kina

Samtidigt med den starka ekonomiska tillväxten i Kina ökar klyftorna mellan rika och fattiga. I landet finns nu omkring 130 miljoner migrantarbetare som reser främst från landsbygden till kustområdena i jakten på jobb. Bara i provinsen Sichuan har antalet fördubblats på bara ett par år.

Några män visar upprörda hur vägen till deras by i östra Sichuan ser ut, en lervälling utan underhåll. Intill står hus byggda till stor del av lera och plåt.  

Det är den här påvra miljön miljoner lantbrukare vill och ofta tvingas lämna när befolkningen växer och städerna breder ut sig över tidigare jordbruksmark. 

Var tredje lantbrukare är migrantarbetare
Bara i den här provinsen, Sichuan, är nu var tredje lantbrukare migrantarbetare, motsvarande 15 miljoner människor. 

I provinshuvudstaden Chengdu kan vid centralstationen efter långhelger vara svart av människor på väg till jobb i Peking, Guangdong eller som gruppen unga män med sina stora trunkar, till ett husbygge i Shanghai.

Myndigheterna försöker på olika sätt bromsa resandeströmmarna av migrantarbetare som av många är sedda som andra klassens medborgare. 

De har till exempel inte samma sociala rättigheter i den stad där de tillfälligt jobbar jämfört med dem som bor där permanent.

Kostnadsfria starta eget-kurser
Chengdu är en av några tiotal städer där man nu ger för deltagarna kostnadsfria starta eget-kurser. Bara där ska 6 000 personer få genomgå den varje år. 

Ändå är det bara en bråkdel av behovet. För att bli antagen krävs minst 9 årig tidigare skolgång, helst eget kapital eller att man redan driver någon egen verksamhet, förklarar Miss Wang Pi Yu som administrerar en del av kurserna. Många har alltså inte möjlighet ens till den här chansen. 

Samtidigt som miljoner kineser lyfts upp ur fattigdomen ökar klyftan mellan de rika och de som blir kvar i det ekonomiska bakvattnet.

Anders Wennersten, Chengdu, Sichuan
anders.wennersten@sr.se