OS miljöchef nöjd trots kritik

Ett olympiskt spel är ett arrangemang av kolossala proportioner och att miljön påverkas av arenabyggen, transporter och besökare är självklart. Men trots kritik mot vad OS gör med miljön i Turinområdet är vinterspelens miljöchef nöjd.

– Spelen har en grön prägel säger Ugo Pregato, miljöchef för vinter-OS, och tar den konstgjorda snön som exempel.

– Vi tog vattnet till den konstgjorda snön ur floderna i somras, när tillgången var riklig. På så sätt har vi inte behövt tömma floderna nu, berättar Ugo Pregato, apropå de 120 tusen kubikmeter konstsnö som tillverats inför OS.

Pregato är högsta hönset för miljösatsningen i Turin-OS. Han bär den röd-gula overall som nästan alla OS-funktionärer har på sig och han har flera dagars skäggstubb på hakan.

Utsläppsrätter
I Turin har man från början haft ett ambitiöst miljöprogram, säger Pregato. Särskilt stolt är han över det system med utsläppsrätter som man har tagit fram.

De 17 OS-dagarna beräknas orsaka koldioxidutsläpp på minst 120 000 ton. I en sorts lokal OS-handel med utsläppsrätter har regionens politiker lovat att skapa miljöprojekt som under en fyraårsperiod ska reducera koldioxidutsläppen i Turin med just 120 000 ton.

Turins gröna profil har välsignats av såväl EU:s miljökontor som FN:s miljöprogram, något som Ugo Pregato gärna påpekar.

Miljögrupper kritiska
Men allt är inte frid och fröjd. Lokala miljögrupper är kritiska till särskilt två av de arenaområden som byggts. Det handlar om hoppbackarna längs en bergsida i Pragelato och om den 1,5 kilometer långa bob-banan som slingrar sig fram på en alpsluttning i Cesana.

Italien har ingen stor tradition inom bob eller backhoppning och därför frågar sig många vilken funktion de stora arenorna ska fylla i framtiden.

Dessutom, hävdar Världsnaturfondens italienska avdelning, har hoppbackarna byggts i en känslig biotop, ett område med unik fauna, och där har djurlivet påverkats av bygget.

Minimerat problemen
Ugo Pregato säger att man gjort vad man kunnat för att minimera problemen, men att det är ofrånkomligt att stora arenabyggen påverkar den omgivande miljön.

En av de stora förhoppningarna i Turin är att OS ska leda till en ökad alpturism. Men frågan om hur mycket turism och exploatering alperna tål är komplicerad, medger Ugo Pregato.

– Vi får hoppas att vi kan hitta en bra balans, säger Ugo Pregato.  

Anders Pontara, Turin
anders.pontara@sr.se