Saco och TCO tillsammans större än LO

De fackligt organiserade arbetarna inom LO är inte längre fler än medlemmarna i tjänstemanna- och akademiker-organisationerna TCO och Saco. Därmed har en milstolpe passerats i fackföreningsrörelsens historia. När siffrorna för 2005 nu är klara visar det sig att det sammanlagda medlemstalet i TCO och Saco för första gången är högre än i LO.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tycker inte att det är så konstigt att TCO och Saco nu tillsammans har fler medlemmar än LO.

– LO var ju mer dominerande i ett samhälle där vi hade en annan struktur på arbetsmarknaden. Vi ser att vi har fler utbildade akademiker, så det kanske är en naturlig följd av strukturförändringar på arbetsmarknaden.

Så du tycker inte att det är tråkigt?

– Det kan man ju tycka, att man alltid ska vara störst, bäst och vackrast, jag tycker att LO är en stark organisation och det ska vi fortsätta att jobba för, säger Wanja Lundby-Wedin.

Den fackliga grenen av arbetarerörelsen växte starkt under 1900-talet. Kulmen nåddes 1987 med nästan 2,3 miljoner medlemmar, samtidigt som en annan gren av den fackliga rörelsen började växa kraftigt.

SACO mer än fördubblad
Akademikernas organisation Saco har nämligen mer än fördubblats på 20 år. Förra året fortsatte ökningen med drygt 11 000 medlemmar.

Tjänstemännen i TCO backade visserligen med 8 000 men eftersom LO:s medlemsförbund tappade betydligt mer, drygt 23 000 medlemmar, så passerade TCO och Saco för första gången LO och hade tillsammans nästan 1 850 000 medlemmar.

Den kraftiga medlemsökningen de senaste åren för SACO har också inneburit ökat inflytande, tycker ordföranden Anna Ekström.

– Politiska partier måste exempelvis bli mer och mer intresserade av vad Sveriges akademiker tycker och tänker, och det betyder också att vi spelar större roll gentemot arbetsgivarna, säger Sacoordföranden Anna Ekström.

Inte oroad
LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin är inte oroad över LO:s ställning. Hon tycker att Sacos starka frammarsch är bra för den fackliga rörelsen.

– I alla sammanhang är vi tre huvudorganisationer som hålls framme och det är väl bra att man ser att det finns starka fackliga organisationer som representerar alla former av löntagare.

Studenter lika viktiga
När det gäller yrkesverksamma medlemmar leder fortfarande LO över TCO och Saco eftersom de båda har ett stort antal studerandemedlemmar, men Sacos ordförande Anna Ekström ser studenterna som lika viktiga medlemmar som de yrkesverksamma.

– Våra förbund vill påverka utbildningsfrågor och villkorsfrågor under studietiden också, för det är en självklar del av en yrkesgrupp, att ha med också studenterna, säger Anna Ekström.

Johan Prane
johan.prane@sr.se