Inget grepp över felaktiga elabonnemang

Elkunderna kan förlora mer än 2 000 kronor per år med fel nätabonnemang. De har fått villaabonnemang i stället för lägenhetsabonnemang. Men den statliga instans som ska bevaka detta, Energimarknads-inspektionen, har ingen aning om hur många elkonsumenter som berörs. Chefsjuristen Charlotte Zackari på EMI medger att det kan finnas ett stort mörkertal.