Ny FN-kommission ska bli effektivare

Förslaget att göra om FN:s kommissison för mänskliga rättigheter är klart. Den svenske ordföranden i FN:s generalförsamling Jan Eliasson säger att det nya rådet kommer att bli effektivare i kampen för de mänslikga rättigheterna.

– Alla länder ska bli föremål för granskning. Går man in i Rådet för mänskliga rättigheter ska man veta att det egna landet blir utsatt för en prövning av mänskliga rättigheter, vare sig man är stor eller liten, nord eller syd är ett viktigt budskap, säger jan Eliasson.

I centrum för hela FN:s stora reformprogram står arbetet för de mänskliga rättigheterna, som vissa menar är själva världsorganisationens själ.

Kommissionen för mänskliga rättigheter är den absolut mest hånade och utskällda av FN:s organ.

Länder, som ständigt bryter mot just de mänskliga rättigheterna, som Sudan och Zimbabwe, har varit medlemmar i kommissionen. Det har försvårat kritik mot övergrepp och få har tagit kommissionen på allvar.

Som i så många FN-frågor går klyftan i mångt och mycket mellan rika och fattiga, där västvärlden vill ha ett litet, västinfluerat råd, medan utvecklingsländerna vill ha ett råd som också granskar mänkliga rättigheter i länder som USA och Ryssland.

Eliassons förslag för att återge rådet förtroende är en kompromiss. Tanken är att 47 länder ska ingå, valda med enkel majoritet av FN:s generalförsamling.

FN-chefen Kofi Annan har uppmanat medlemsländerna att anta förslaget nästa vecka, men det är långt ifrån klart att det kommer att gå. Redan har tunga medlemsländer som USA kommit med kritik.

En grupp med 57 muslimska länder har efter bråken om Muhammedkarikatyrerna krävt att det nya Rådet för mänskliga rättigheter också ska införa ett förbud mot hädelse, något som de inte fick igenom.

Däremot står det i förslaget att stater, men också massmedier måste öka sin förståelse för religiös tolerans. Jan Eliasson hoppas att det kan lugna stämningarna.

Sara Stenholm, New York
sara.stenholm@sr.se