Scania förbereder nedläggning i Sibbhult

Lastbilstillverkaren Scania har nu börjat försöka hitta nya jobb till sina 550 anställda på fabriken i Sibbhult, i Skåne, trots att ett eventuellt nedläggningsbeslut fattas först i mars.

En omfattande förstudie tittar just nu på vad det skulle innebära om Scania koncentrerade sin verksamhet till Södertälje.