Skandia Liv ökade totalavkastningen

Skandia Livs totalavkastningen förra året uppgick till nära 14 procent, jämfört med 9 procent året innan.

Livbolagets nyförsäljning ökade under året med 26 procent till 2,4 miljarder kronor.

Det totala förvaltade kapitalet steg till 276 miljarder kronor, från 250 miljarder.