Fler fängelser kan ägas privat

Allt fler svenska fängelser kommer i framtiden att ägas och hyras ut av privata bolag.

Till våren genomför kriminalvården för första gången en offentlig upphandling där privata bygg- opch fastighetsföretag får slåss om uppdrag värda sammanlagt 800 miljoner kronor.

Kriminalvården drar nu igång den stora utbyggnaden som ska lösa platsbristen på svenska fängelser. Totalt kommer myndigheten satsa runt 800 miljoner kronor på nya kriminalvårdsplatser. Utbyggnader sker i bland annat Östersund, Happaranda, Stockholm och Helsingborg och framåt våren kommer upphandlingarna att starta.

Få privatägda fängelser
Idag är det bara två fängelser som har andra ägare än staten. Det är den nya anstalten i Sala som har en kommunal fastighetsägare och fängelset i Västervik som har en privat ägare.

Bland häktena är det vanligare med privata fastighetsägare. Bland annat äger General elektric häktet i Helsingborg.

Trots över 1700 nya platser kommer inte utbyggnaden att räcka.

Även efter 2009 måste byggandet fortsätta eftersom flera fängelser har blivit för gamla. Myndigheten driver idag anstalter som varit igång sedan 1700 talet.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se