Statens kemikalietillsyn är otillräcklig

Många företag som tillverkar och importerar kemiska produkter är över huvud taget inte föremål för någon kontroll av tillsynsmyndigheterna. Den slutsatsen drar Riksrevisionen i en granskningsrapport över den statliga kemikalietillsynen.

Kemikalieinspektionen inspekterar bara 300 av de 2 300 företagen som sysslar med tillverkning och import.

– Tillsynen av tillverkare och importörer av kemiska produkter är otillräcklig i förhållande till de krav man kan se i lagstiftningen och i målet om en giftfri miljö, säger Åsa von Sydow som har arbetat med rapporten.

På vilket sätt är den otillräcklig?

– Kemikalieinspektionen konstaterar idag brister hos hälften av företagen som inspekteras. Vi menar att det därmed inte kan anses vara tillräckligt mycket tillsyn, säger hon.

Upp till 20 procent undgår kontroll
Idag finns 69 000 kemiska produkter på den svenska marknaden. Var och en som tillverkar eller importerar dessa produkter måste anmäla det till Kemikalieinspektionens produktregister.

Men man räknar med att 10 – 20 procent av företagen aldrig anmäler sin verksamhet och på så sätt helt undgår kontroll.

När väl Kemikalieinspektionen gör inspektioner och konstaterar brister hos företagen då ligger man i och ger sig inte förrän felen har rättats till.

Men inspektionerna och kontrollerna är alltför glesa och alltför få företag blir föremål för kontroll, anser Riksrevisionen.

Den bristfälliga kontrollen bidrar till att mellan 2 000 och 3 000 arbetsskador varje år kan relateras till kemikalier.

– Det som brister är framförallt företagens information om de här produkterna, alltså hur användarna ska hantera skyddsutrustning.

Pengarna används till annat
Företagen betalar in kemikaliavgifter, som ska användas till Kemikalieinspektionens tillsyn. Men det visar sig att de pengarna till en stor del används till annat.

År 2004 betalades 57 miljoner in i avgifter, men bara 12 miljoner användes till tillsyn.

– Tanken är att det ska användas till tillsyn. Vad gäller regeringen tycker jag att det är viktigt att de bestämmer sig för vad ambitionsnivån är, och att de tydliggör vem som har vilket ansvar, säger Riksrevisor Kjell Larsson.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se