"Positiv särbehandling bör tillåtas"

Positiv särbehandling av personer med utländsk bakgrund bör tillåtas på arbetsmarknaden. Det är ett av de mer kontroversiella förslagen från Diskrimineringskommittén som på fredagen lämnade sitt slutbetänkande till regeringen.

Även inom kommittén är meningarna delade om positiv särbehandling är bra eller dåligt. Kommitténs ordförande Göran Ewerlöf är emot.

– Jag tror inte att detta är ett bra sätt att åstadkomma en bättre situation för invandrare när det gäller att komma in på arbetsmarknaden, säger han.

Förtur med likvärdiga meriter
Det förslag diskrimineringskommittén lämnade på fredagen om positiv särbehandling skulle om det genomfördes innebära att arbetsgivare kan ge en person med utländsk bakgrund förtur till anställning om personen har likvärdiga eller något sämre meriter än andra sökande.

Det här är en het politisk fråga, också i kommittén som består av ledamöter från alla riksdagspartier. Miljöpartisten Kristina Larsson är en av dem som är för positiv särbehandling.

– Det är bara en åtgärd bland många för att vi ska komma tillrätta med den utestängning som finns av personer med utländsk bakgrund, säger hon.

– Faller det inte väl ut får vi börja fundera på kvotering. Det har vi ju när det gäller kön, och det har ju inte varot några problem, säger Kristina Larsson.

Positiv särbehandling i riksdagen
Diskrimineringskommittén är alltså splittrad om sitt eget förslag om positiv särbehandling, något som blev tydligt under en presskonferens tidigare under dagen.

Efter många inlägg fick kommittén frågan om det finns någon möjlighet att få igenom ett förslag om positiv särbehandling i riksdagen.

– Nej. Där har vi naturligtvis olika uppfattning, men jag bedömer att utsikterna är väldigt små att få igenom det med nuvarande förslag, säger Göran Ewerlöf, ordförande Diskrimineringskommittén.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se