Höga förväntningar på hjälp utomlands

Många svenskar har en orealistisk och felaktig uppfattning om vilken hjälp de kan få från ambassader och Utrikesdepartementet om de får problem under en resa utomlands. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Utrikesdepartementet.

Anders Norsell från Kristianstad berättar om vilken hjälp han tror att han skulle få om någonting hände honom utomlands.

– Jag tror att jag får hjälp med ett nytt pass, en hemresa och fickpengar, som jag kanske får betala tillbaka när jag kommer hem, säger han.

Vad är det som får dig att tro att du får all den här hjälpen?

– Det har jag ingen aning om. Jag förutsätter att det är på det viset, säger Anders Norsell.

Det gör också många andra svenskar, trots att det i själva verket bara är passet som man kan räkna med att få hjälp med.

Sifo har frågat 1 000 personer om de vet vilka som är UD:s och ambassadernas viktigaste arbetsuppgifter, och vilken hjälp de tror att man har rätt att få utomlands.

Låna pengar till hemresa
Av de tillfrågade tror hälften att man alltid kan få låna pengar till en hemresa, att ambassaden kan se till så att en svensk som dömts utomlands får avtjäna sitt straff i Sverige, och att ambassaden alltid bekostar hemtransport av en svensk som har blivit svårt sjuk utomlands.

Men inga av de här påståendena stämmer. För att människor ska få en mer realistisk uppfattning om vilka regler som gäller, satsar UD i år två miljoner kronor på en informationskampanj där huvudbudskapet är att det är den enskilde som har det största ansvaret.

Insatser under tsunamin
Någon förklaring till varför förväntningarna är så höga har man inte. Men en kan vara de insatser som gjordes under tsunamikatastrofen, säger Fredrik Jörgensen som är chef för UD:s konsulära avdelning.

– Möjligen har vi tidigare varit dåliga på att berätta om vad vi gör och hur förutsättningarna ser ut. Efter tsunamin då den svenska staten tog ett väldigt stort ansvar för att hjälpa svenskar utomlands, har man höjt sina förväntningar, säger Fredrik Jörgensen.

Katarina Schulz
katarina.schulz@sr.se