Kunskap ska få fler att äta kyckling i EU

EU:s hälsovårdsministrar enades på fredagen om att förbättra informationen till allmänheten om fågelinfluensan. Bristen på kunskap har fått en del konsumenter att sluta äta kyckling och nu ska allmänheten i Europa informeras om hur fågelinfluensaviruset smittar.

Det dödliga fågelinfluensaviruset har nu hittats hos vilda fåglar i åtta EU- länder och nu är farhågorna mycket stora för att viruset kan ha nått även en besättning av tamfåglar.

Frankrike bekräftade på fredagen att det är fågelinfluensavirus som dödat flera tusen kalkoner på en gård i östra Frankrike. Men det är inte klarlagt om det är det lindrigare viruset, H5, som inte är farligt för människor, eller om det faktiskt är det farliga viruset H5N1. 

Informellt möte
På fredagen träffades EU:s hälsovårdsministrar på ett informellt möte i Wien, för att försöka enas om gemensamma strategier för hur fågelinfluensan ska hanteras.

De anser att EU har kunskap och resurser för att snabbt kunna isolera viruset om och när det dyker upp i tamfågelbesättningar.  

Men i Frankrike väntar man med stor nervositet på resultatet av testerna, som ska visa om det är det dödliga influensaviruset som har nått den franska kalkonfarmen.  

Färre äter kyckling
Konsumtionen av kyckling i Frankrike har redan minskat med 30 procent, och den franska regeringen befarar att ett besked om att den dödliga fågelinfluensan har nått en tamfågelbesättning, ska slå ut den franska fågelproduktionen som är den största i EU.

Kycklingkonsumtionen har minskat kraftigt även i bland annat Italien, men inte alls i vissa andra EU-länder, och det anses bero på stora variationer i allmänhetens kunskaper om fågelinfluensan. 

Och EU:s hälsoministrar enades på fredagen om att förbättra informationen till  allmänheten i hopp om att kunna förhindra att EU:s produktion av tamfågel ska slås ut på grund av konsumenternas oro för fågelinfluensan. 

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se