Lättare få fast jobb med nya arbetsregler

I dag finns det över 500 000 som har en visstidsanställning i olika former, till exempel en projektanställning. Men snart tvingas arbetsgivarna att erbjuda en fast tjänst till sina visstidsanställda, om anställningen varit längre än 14 månader.

Förändringen får hård kritik från företagarhåll, men arbetslivsminister Hans Karlsson tycker att förslaget kommer att innebära ökad trygghet för många på arbetsmarknaden.

– Det här är ett försök att göra det tryggare, säkrare och bättre för löntagarna. Det är ovärdigt att som idag kunna vara visstidsanställd i sju, åtta år hos samma arbetsgivare. Det blir nu inte möjligt och det hoppas jag ska leda till förändringar så att vi får ett värdigare arbetsliv, inte minst för unga och unga kvinnor, säger Hans Karlsson.

Färre anställningsformer
I dag finns det elva olika anställningsformer. Nu blir det färre att hålla reda på, fyra.

Samtidigt som till exempel feriearbete, projektarbete och säsongsarbete försvinner och kallas för visstidsanställning så införs en gräns på 14 månader.

Efter 14 månader med visstidsanställning, under en femårsperiod, så måste arbetsgivaren erbjuda en fast tjänst.

Den andra stora förändringen gäller förtursreglerna. I dag får den som arbetat i tolv månader hos en arbetsgivare förtur till en fast tjänst. Nu blir det förtur redan efter sex månader.

Kritik från näringslivet
Förändringarna är tänkta att genomföras den första januari nästa år. LO:s avtalssekreterare Erland Olausson kallar det här för ett av regeringens viktigaste beslut under mandatperioden.

Men från arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är kritiken hård. Kent Brorsson, arbetsrättschef vid Svenskt näringsliv, tror att följden blir att företagen bara anställer färre.

– Det är väldigt ensidigt och beaktar inte företagens behov av flexibla anställningsformer. Dessutom drabbar det svaga grupper på arbetsmarknaden. Ungdomar, invandrare och långtidsarbetslösa får ännu svårare att få ett jobb. Därför att man minskar företagens möjligheter att anställa, säger  Kent Brorsson.

Sören Granath
soren.granath@sr.se