Skärpta krav på värdetransporter

För att minska antalet rån skärper Arbetsmiljöverket kraven på värdetransportföretagen. En rad säkerhetsvillkor måste uppfyllas.

Bland annat måste företagen ha ett system som gör kontanterna obrukbara vid rån, och en skriftlig riskbedömning måste göras för varje transportväg.

Företagen riskerar böter på 100 000 kronor för varje transport där kraven inte uppfylls.

Arbetsmiljöverket beslutade på fredagen att de nya säkerhetsvillkoren ska börja gälla från den 30:e augusti.