Kvinnor vann tvist om lönediskriminering

Tio kvinnor på Adoptionscentrum har vunnit en lönediskrimineringstvist med sin arbetsgivare. Kvinnorna får kraftigt höjda löner efter att deras fackförbund påpekat att en yngre manlig anställd utan tidigare yrkeserfarenhet fått högre lön än kvinnorna.

Genom uppgörelsen får kvinnorna samma lön som mannen, vilket innebär lönelyft med upp till 3 900 kr i månaden.