Buggningsförslag får kritik av lagrådet

Juristerna i Lagrådet underkänner Thomas Bodströms nya lagförslag om hemlig telefonavlyssning, eller buggning som det oftast kallas. Lagrådet skriver, precis som Advokatsamfundet och andra kritiker, att motiven till buggning är för dåliga och gör för stora intrång i den privata sfären.

Förslaget innebär bland annat att polisen ska få ta sig in i en persons bostad för att installera teknisk utrustning så att de kan avlyssna vad som försigår i bostaden.

Enligt förslaget ska den avlyssnade inte ha rätt att i efterhand få reda på att det har pågått buggning.

Svårt pröva brott
Lagrådet menar att det omöjliggör eller i alla fall allvarligt försvårar möjligheten att rättsligt pröva om polisen har gjort sig skyldig till lagbrott i samband med buggningen.

Redan för sex år sedan fanns ett lagförslag om buggning men det kritiserades då av lagrådet. Kritiken har lett till en del förändringar i det nya förslaget, men lagrådet kritiserar även det nya. Framförallt är det intrånget i det privata som inte har blivit tillräckligt belyst menar de.

Tror på lagen ändå
Thomas Bodström säger att en del förändringar nu måste göras. Men att han trots kritiken räknar med att lagen skall träda i kraft från den första juli, precis som det var tänkt från början.

- Ja, vissa delar kommer vi naturligtvis att göra om efter de här synpunkterna och jag tycker att vissa delar är väl värda att arbeta med och förändra. Det är klart att vi alltid beaktar noga vad lagrådet säger, men vi kanske inte alltid har samma rättspolitiska överväganden, säger justitieminister Thomas Bodström.

Anders Forsberg
anders.forsberg@sr.se