Svensk vill lösa Tjetjenienfrågan

I april blir Thomas Hammarberg Europarådets nye människorättskommissionär. Just nu besöker han Tjetjenien, och säger att han vill satsa extra hårt på att Tjetjenienfrågan ska lösas.