Strid om fiskekvoter utanför Västsahara

Sverige fortsätter att kraftigt motsätta sig EU:s planer på att köpa fiskekvoter utanför Västsaharas kust. Men EU-kommissionen hänvisar nu till ett FN-utlåtande för att hävda rätten att fiska i området, som är ockuperat av Marocko. FN-utlåtandet är skrivet av FN:s förre rättschef, svensken Hans Corell.

Hans Corell utredde för några år sen rätten till naturresurserna i Västsahara. EU:s tolkning är att utlåtandet ger medlemsländerna rätt att fiska där, genom att köpa fiskekvoter av Marocko. EU och Marocko förhandlar om ett fiskeavtal nu.

Men den svenska regeringen, som inte vill se det här fisket utanför Västsahara, anser att EU har feltolkat FN:s yttrande.

– Vi anser dels att kommissionen misstolkar Corells utlåtande, och vi anser också att de har en felaktig uppfattning om folkrätten, säger Pål Wrange, folkrättsrådgivare på utrikesdepartementet.

Ska gynna befolkningen
FN:s förre rättschef kom med yttrandet efter frågor om företag har rätt att söka efter olja i området. Enligt FN kan bolag utforska på ett tidigt stadium. Men om det skulle bli tal om utvinning är förutsättningen att fördelarna kommer den västsahariska befolkningen till godo och att den har något att säga till om.

Nu gäller det ju utvinning av resurser. Det finns planer på att ta en del av den fisk EU-båtar tar upp till hamnar och fabriker i Västsahara.

Men Pål Wrange på utrikesdepartementet säger att det är ytterst tveksamt om det kommer den ursprungliga befolkningen till nytta. Många i området är dessutom inflyttade marockaner.

– Vi är inte helt övertygade om att det sker för den västsahariska befolkningens bästa. Man har inte visat att det har skett några som helst konsultationer med det västsahariska folket.

Fortsatta diskussioner
Diskussionerna fortsätter nu bland EU:s fiskeexperter. Sverige kämpar mycket i motvind. I maj är det meningen att fiskeavtalet mellan EU och Marocko ska börja gälla.

Beatrice Janzon
beatrice.janzon@sr.se