FOI vill ha ökat skydd av kärnkraftverk

Försvarets forskningsinstitut, FOI, vill ha snabbare insatsstyrkor som kan skydda de svenska kärnkraftverken vid terrorattentat.
Polisens nationella insatsstyrka räcker inte, enligt FOI.

– Antingen måste man göra en insatsstyrka mer mobil, det vill säga att de kan ta sig runt i Sverige på ett adekvat sätt, med helikoptrar eller dylikt så att de kan ta sig från Stockholm till exempelvis Oskarshamn eller Forsmark på en mindre tid, eller så får man titta på flera insatsstyrkor, säger forskningsingenjören Joakim Hägvall på Försvarets forskningsinstiut, FOI.

Inför nytt miljötillstånd
Om insatsstyrkorna ska vara polisiära eller militära ses som en politisk fråga som FOI inte tar ställning till. Det är miljödomstolen i Växjö som har vänt sig till FOI för att få ett utlåtande om säkerheten vid Kärnkraftverket i Oskarshamn, inför beslutet om nytt miljötillstånd.

Beslutet kommer den 29 mars, och om rätten följer FOI:s yttrande kan det leda till liknande krav vid andra kärnkraftverk, enligt Stig Isaksson, inspektör vid Statens kärnkraftsinspektion, SKI.

Enligt honom räcker den beredskap polisen har idag.

– Polisens nationella insatsstyrka finns i Stockholm, det är helt riktigt. Men sedan har varje länspolismyndighet i det län där anläggningen ligger en egen insatsstyrka som är tränad och utbildad för att ingripa vid allvarligare händelser, säger Stig Isaksson.

Krävs enormt utbildningskoncept
Inte heller vid Rikskriminalpolisen ser man att det skulle behövas insatsstyrkor närmare kärnkraftverken.

– Det krävs ett enormt utbildningskoncept för att hålla sig ordentligt uppdaterad i kunskap för att vara en spjutspetsorganisation som en insatsstyrka ska vara och Sverige, menar jag, klarar sig med en insatsstyrka, säger polisöverintendent Tommy Hydfors vid Rikskriminalpolisen.

Hårdare krav
Från den 1 januari nästa år införs nya regler för skyddet av kärnkraftverken. Då ställs hårdare krav på fler stängsel och staket och mer omfattande inpasseringskontroller. Det här ska få en inbrytning tar längre tid, så att i första hand den lokala polisen kan hinna fram.

Men enligt FOI klarar de inte den uppgiften.

– Den som finns i områdena idag bedömer inte vi vara tillräckligt välutbildad för att möta hot av den här typen, säger Joakim Hägvall, forskningsingenjör vid Försvarets forskningsinstitut, FOI.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se