Färre jobb i Gnosjö ger tomma lägenheter

Många lägenheter står tomma i Gnosjö efter den senaste tidens försämring på arbetsmarknaden. Detta har lett till att det kommunägda bostadsbolaget Järnbäraren idag har nära 100 tomma lägenheter. (SR Jönköping)