Få invandrare med hemtjänst i Malmö

Trots att äldre invandrare oftare har sämre hälsa än svenskar, så är det en betydligt mindre andel av Malmös invandrare som är beviljade hemtjänst jämfört med de infödda svenskarna. (SR Malmö)