Kungsörnar dödas av tåg

Den vanligaste dödsorsaken för kungsörnarna i Norrbotten är trafikdöden. Bara under en vecka förra året dog tre kungsörnar. (SR Norrbotten)