USA förnekar missförhållanden i Bagram

Den amerikanska militären förnekar tidningsuppgifter att terrormisstänkta behandlas inhumant på ett fängelse i Afghanistan. Enligt tidningen New York Times är förhållandena vid USA:s fängelse i Bagram i Afghanistan värre än vid Guantánamo.

Att USA håller talibaner och andra terrormisstänkta fängslade vid sin flygbas i Bagram norr om huvudstaden Kabul har varit känt länge. Basen har framställts som ett genomgångsläger där de internerade sitter en kort tid innan de blir frigivna eller slussade vidare till något annat ställe.

Men New York Times säger nu att det i fängelset sitter terrormisstänkta på mycket lång tid, att förhållandena är mycket svåra och att Bagram i det tysta håller på att ta över som viktigt fängelse från Guantánamo.

Besök förbjudna
Guantanamo har länge haft världens blickar på sig och de amerikanska myndigheterna har något förbättrat villkoren för de intagna där.

Men i Bagram hålls de intagna i stora stålburar och de tvingas sova på golvet, de har ingen rätt till juridisk hjälp och besök utifrån är helt förbjudna med undantag av inspektioner från Röda Korset. Inga foton får tas från Bagram.

Antalet intagna ökar
Antalet intagna har också svällt från 100 när det startades år 2002 till 500 nu, nu för tiden skickas inga terrormisstänkta längre vidare till Guantanamo utan de hålls kvar i hemlighet i Bagram.

Den amerikanska militären förnekar att villkoren är omänskliga utan säger att de intagna behandlas humant och ges de bästa tänkbara levnadsvillkoren.

Även New York Times säger att läget har förbättrats något den senaste tiden och att antalet rapporter om övergrepp minskat kontinuerligt de senaste två åren.

Sten Sjöström
sten.sjostrom@sr.se