Saab varslar 100 anställda

Saab varslar 100 personer inom affärsenheten Saab Aerotech. Varslet omfattar 60 personer i Linköping och 40 personer i Arboga. Saab kallar varslen för en anpassning till beställnings- och beläggningssituationen.