Framåt för Skandiaägaren Old Mutual

Skandiaägaren Old Mutual redovisar sitt bokslut idag och det visar på en kraftig vinstökning för 2005.

Samtidigt som Old Mutual redovisar en rejäl vinstökning så upprepar VD Jim Sutcliffe också att Skandia ska vara kvar som ett eget varumärke och ska lanseras som ett premiummärke främst i Europa.

Det påminner mycket om hur Ford behandlar Volvo, eller GM Saab, det vill säga man siktar in sig på ett lite finare marknadssegment, med större betalförmåga.

Vinsten ökade från 974 till 1479 miljoner pund före skatt för 2005. Räknat på en pundkurs på 14 kronor blir det drygt 20 miljarder kronor.

Värdet av dom fonder som bolaget förvaltar uppgick vid årsskiftet till 183 miljarder pund, en ökning med 31 procent jämfört med 2004.

Försäljningen av livförsäkringar ökade med 10 procent till 648 miljoner pund.

Höjd aktieutdelning
Utdelningen höjs med 4 procent till 3,65 pence, och den sammanlagda utdelningen blir 5,5 pence, eller knappt en krona.

För svenskar som bytt sina Skandiaaktier under hösten mot Old Mutual-aktier betyder det att dom får betalt i svensk valuta. Kursen bestäms den 28 mars, och bolagsstämman hålls i London den 10 maj.

Old Mutuals aktie är noterad på Stockholmsbörsen. Den senast redovisade ägarandelen är 89 procent, och inom kort kan man anta att Old Mutual når över 90 procent och tar då över hela Skandia.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se