Ny inriktning i Kubas ekonomi

På Kuba visar officiella uppgifter från förra året på en ekonomisk tillväxt på 11 procent. En sensationell, och kanske inte helt trovärdig siffra, men den speglar trots allt en drastisk förändring av Kubas ekonomiska inriktning.

Varje dag kommer 100-tals latinamerikaner till Kuba för att få sina ögon opererade inom ramarna för ”misión milagro - mission underverk”, ett projekt som finansieras av Venezuela och som riktar sig till fattiga människor på kontinenten.

Och på dom 18 av Kubas 51 stora sjukhus som dom senaste åren har genomgått en radikal modernisering. Där vårdas nu fram för allt utländska patienter som kan betala för sig - allt från transplantationer till plastikoperationer.

20.000 kubanska läkare jobbar i Venezuela, tusentals andra på andra håll, bland annat så långt bort som i Pakistan och med varje läkare följer ett paket av kubansk teknologi och sjukvårdsutrustning.

Avtal med Venezuela viktig del i utvecklingen
På mindre än två år har kunnandet inom det medicinska området blivit en av Kubas viktigaste inkomstkällor. Och det är värderingen av dom tjänsterna som gjort att den ekonomiska tillväxten kunnat åka upp till 11 procent.

Men förutsättningen för den här utvecklingen är de avtal som Fidel Castro och Venezuelas Hugo Chavez etablerat och som är mer politiskt motiverade än ekonomiskt.

Avtalen med Chavez har gett Kuba pengar och nya möjligheter att planera på längre sikt.

På kort tid har Kubas beroende av världsmarknaden, minskat till hälften. Sockret, som historiskt har varit grunden för Kubas ekonomi, håller på att avvecklas nästan helt. Och turismen, som Kuba motvilligt tvingades satsa på när Sovjetblocket föll, håller också på att förlora i betydelse.

Nya nickelfyndigheter har börjat brytas och det finns stort hopp om att hitta olja i havet utanför ön. Fidel Castro hoppas att det är kunnandet som ska bli Kubas stora inkomstkälla. Målsättningen är att göra Kuba till världens mest utbildade land. Nyligen genomfördes en decentralisering av universiteten så att d enu finns på över 900 platser runt om i landet. Över en halv miljon kubaner bedriver någon form av akademiska studier.

Kronan på verket är Castros ambition att sätta upp en permanent sjukvårdsbataljon som ska vara beredd att snabbt rycka ut vid varje katastrof, oavsett var i världen den inträffar. En rätt storartad vision hos en man som har insett att han går på sista varvet i sitt liv om det inte vore för en sak den totala bristen på debatt och öppenhet på Kuba motsatsen till strävan efter kunskap. Och när krocken kommer, då lär inte ens Hugo Chavez oljepengar kunna hjälpa.

Lars Palmgren
lars.palmgren@sr.se