Mer personal kan spara socialbidrag

Det är stora skillnader i hur mycket socialtjänsten kostar i de olika kommunerna. De kommuner som satsar på fler anställda och vidareutbildning av personalen i socialtjänsten har lägst kostnader, visar en studie som Socialstyrelsen har gjort.

En av de kommuner som ingår i studien och som fått ned sina kostnader är Hässleholms kommun.

– Det handlar om en kontinuitet i fråga om personalen som känner sin kommun och kan arbeta i lokala nätverk. Det är mycket viktigt, säger Peter Hansson, tillförordnad socialchef i Hässleholm.

– Det handlar om att våra motparter ute i näringsliv och övriga intressenter, sjukvård, försäkringskassa och allting, träffar samma personer hela tiden. Man utvecklar ett förtroende, säger Peter Hansson.

Minskat med en fjärdedel
Hässleholms kommun har minskat sina kostnader för utbetalningar av ekonomiskt bistånd, det vill säga socialbidrag, med 25 procent.

Man har satsat på personaltäthet inom enheten individ- och familjeomsorg. Mer personal har lett till en ökad trivsel på arbetsplatsen och gjort att personalen stannat kvar och arbetat långsiktigt.

Genom modellen har man bland annat ökat samarbetet mellan myndigheter och arbetsgivare i kommunen.

Det har tagit många år att utveckla, men metoden har lett till färre bidragstagare, eftersom personalen varit aktiv på att få ut dem i arbetslivet.

– Bland annat har vi ett omfattande sysselsättningsprogram och en intim kontakt med arbetsförmedlingen och ett nära samarbete med sjukvården har gjort att man kunnat lösa problemen för de som har missbruk och annat.

Vad är det för skillnad jämfört med hur det var förut?

– Var och en gick sin egen väg. Nu samverkar vi med arbetsförmedlingen och försäkringskassan och man har satsat på en integrering av flyktingar och invandrare också. Man försöker placera ut inom näringslivet mer än vi gjort förut, säger Peter Hansson, tillförordnad socialchef i Hässleholm.

Personaltäthet viktig
Socialstyrelsens granskning visar att likartade kommuner där en kommun som satsat på personaltäthet och vidareutbildning kan ha tio gånger lägre kostnader än kommuner som genomgått snabba omorganisationer och kortsiktig planering med påföljd att man förlorat personal och kompetens.

Avgörande för de kommuner som har lägre kostnader har varit att man satsat på personaltäthet och vidareutbildning. Och det har medfört lägre kostnader på lång sikt, konstaterar Inger Widén Cederberg, enhetschef på Socialstyrelsen.

– Väldigt många omorganisationer lämnar ett kaos, där all energi går åt till omorganisationen i stället för till klientarbetet. Det blir mer av akuta lösningar. Det kostar mer pengar, säger Inger Widén Cederberg. 

Maria Repitsch
maria.repitsch@sr.se