90-årings medicin uteblev i tio månader

Socialstyrelsen kritiserar socialtjänsten i Sundsvall sedan det upptäckts att man missat att ge en 90-årig kvinna hennes injektioner av blodmedicin. Medicinen glömdes bort i tio månader. (SR Västernorrland)