Många unga vill legalisera hasch

15 procent av unga mellan 18 och 25 år tycker att det borde vara lagligt att röka hasch. Det visar en undersökning av regeringens narkotika-utredning, Mobilisering mot narkotika. Siffran är mycket hög, tycker narkotika-samordnaren Björn Fries.

– Visst är det allvarligt, och det innebär att vi måste bli ännu bättre på att formulera oss och samtala med den här åldersgruppen, säger Björn Fries, regeringens narkotikasamordnare.

I undersökningen har 1 500 svenskar intervjuats om sin inställning till landets narkotikapolitik.

Skillnader mellan yngre och äldre
Bland alla svarande är siffran för en legalisering bara 4 procent, medan 15 procent av de unga mellan 18 och 25 alltså tycker att det borde vara lagligt att röka hasch.

För de mellan 18 och 25 år är narkotikan inte heller ett lika stort samhällsproblem som äldre tycker.

– Man har ju säkert många kompisar som använder det, man använder det mycket i umgängeskretsen, det är då man provar på och då kanske man inte tror att det har några större effekter, säger Josephine Sjöberg, 19 år.

Mer drogliberala länge
Enligt sociologen Philip Lalander har unga varit mer drogliberala ända sedan 50-talet, men han ser ändå en förändring i attityden hos dagens unga.

– Det finns många ungdomskulturer också, där man är relativt positiv till cannabis. Vi har också att göra med unga människor som reser mycket mer och tar del av andra mönster, säger Philip Lalander.

– Vad vi ser är kanske effekten av också att vi lever i en global kultur, där det är svårt för staten att ensam säga till unga människor, och också bli trovärdig i det man säger, att det här ska man undvika till varje pris, säger Philip Lalander, docent i sociologi vid högskolan i Kalmar.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se