Kvinnor i vd-stolen en bristvara på börsen

På måndagen meddelade finansbolaget Carnegies vd Karin Forseke att hon avgår som vd. Hon är idag en av endast sex kvinnliga vd:ar i landets börsbolag.

Bara i sex av 271 börsnoterade bolag är vd:n en kvinna. på måndagen meddelade Karin Forseke att hon avgår som vd för Carnegie. Tidigare i år sparkades Ingrid Osmundsen som chef för skokedjan Wedins.

Att antalet kvinnliga börs-vd:ar nu minskar handlar inte om att de är kvinnor, utan på att jobbet i toppen är krävande, det säger Monica Renstig, civilekonom och vd för det privata forskningsinstututet Womens Business Research Institute.

Enligt Monica Renstig har antalet kvinnliga chefer i börsbolagen ökat från 9 procent 1990 till 33 procent 2005. Men antalet kvinnliga vd:ar i börsbolagen kan fortfarande räknas på fingrarna.

Men en förändring är på gång, tror hon. Allt fler kvinnor utbildar sig på universitet och högskoor och vill nå toppositioner.

Men det är inte företagsledningar medvetna om - och inte heller att de väljer bort kvinnor, säger Monica Renstig.

- Kvinnorna måste veta att det inte handlar om rättvisa utan det är en tävling för att nå toppositioner, säger hon.

Om tio år är varannan börsbolagschef kvinna tror Monica Renstig och om 20 år har vi lika många börsbolags-vd:ar som män. Men det går inte av sig självt. Först måste kvinnorna släppas fram.

Margareta Svensson
margareta.svensson@sr.se