USA förkastar nytt FN-förslag

USA kallar nu förslaget om FN:s nya råd för mänskliga rättigheter oacceptabelt. Om inte förslaget arbetas om tänker USA rösta nej, säger USA:s FN-ambassadör John Bolton.

Förslaget om att ersätta den nuvarande hårt kritiserade Kommissionen för mänskliga rättigheter presenterades förra veckan.

I den nuvarande kommission har ingått länder som ständigt bryter mot dom mänskliga rättigheterna, vilket lett till att kommissionen inte tagits på allvar.

Det nya förslaget i FN:s generalförsamling är en kompromiss, som USA alltså inte accepterar.