Flyktingar med vårdbehov får vänta

En person som får uppehållstillstånd ska helst inte behöva vänta mer än två månader på att bli mottagen av en kommun, men för en del kan det dröja betydligt längre.

En del kan bli sittande i över ett år i Migrationsverkets bostäder, eftersom många kommuner anser att de är för sjuka och därför inte vill ta emot dem.

– Vissa familjer får vänta mycket längre på att få komma ut i kommunerna. De är familjer där det finns en sjukdomsbild hos föräldrarna eller barnen. Det kan till exempel vara att ett barn har haft uppgivenhetssyndrom, säger Torgny Paulsson som är mottagningshandläggare på Migrationsverket i Kristianstad.

De som har fått uppehållstillstånd och som inte på egen hand hittar en bostad, får hjälp av Integrationsverket att komma till en kommun som har ett organiserat flyktingmottagande.

Målsättningen har varit att ingen ska behöva vänta mer än två månader innan man får en så kallad kommunplacering. Integrationsverket kan inte tvinga utan bara vädja till kommuner att ta emot enskilda familjer. Kommunerna kan också säga nej till att ta emot personer som de inte anser sig ha resurser att klara av.

För dyrt för kommunerna
Stig Kattilakoski på Integrationsverket, som håller i kontakten med landets kommuner, säger att i vissa fall ringer handläggarna till omkring 20 kommuner innan det blir ett ja.

– Det är inte alltför sällan vi får höra att ”den här familjen blir alldeles för dyr, statsbidraget täcker inte deras kostnader”. Det kan vara betydande behov av sjukvård som belastar socialförvaltningarna, säger Stig Kattilakoski.

På en av Migrationsverkets mottagningsenheter i Skåne väntar just nu tre familjer på att få en kommunplacering. Hittills har ingen kommun sagt ja till att ta emot dem. Det är familjer som har haft problem, och där sociala myndigheter har varit inkopplade.

I Halland väntar en sjuk man sedan snart två år på att få klartecken att få komma till någon av landets kommuner. I Norrbotten fick en familj vänta i ett år innan Integrationsverket hittade en kommun som var villig att ta emot dem.

Uppgiven familj
Torgny Paulsson på Migrationsverket i Kristianstad har kontakt med en familj i Skåne där det ena barnet haft uppgivenhetssymptom, det man brukar kalla apatiskt.

Familjen har väntat sedan i oktober, men hittills har ingen kommun varit intresserad av att erbjuda familjen en bostad och introduktionsplats.

– Det är tråkigt, eftersom det är de som har det största behovet av att få en bättre bostad och av att få insatser från kommunerna. Insatser som vi inte kan ge dem så länge de är kvar i vårt system, säger Torgny Paulsson.

Vad säger de till dig?

– De är mycket ledsna och uppgivna. De känner sig inte välkomna i det svenska samhället, säger han.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se