Ökad handel i city efter trängselskatt

Den oro som handlarna i Stockholms innerstad kände inför trängselskatteförsöket var obefogad.

Siffror från Handelns utredningsinstitut som Svenska Dagbladet redovisar idag visar nämligen att trängselavgifterna inte påverkat försäljningen negativt. Tvärtom ökade omsättningen i city under januari månad.