Electrolux har träffat avtal med IG Metall

Den segdragna konflikten mellan Electrolux och fackförbundet IG Metall om nedläggningen av fabriken i Nürnberg är över sedan parterna kommit överens om hur stort avgångsvederlag de anställda ska få.

För att den pågående strejken vid fabriken ska avslutas krävs en lokal omröstning bland IG Metalls medlemmar, vilket beräknas ske under veckan.

AEG-fabriken i Nürnberg, som tillverkar disk- och tvättmaskiner och har 1 750 anställda, går med vinst, men ska stängas och produktionen flyttas till Polen och Italien.

Nedläggningen ingår i ett stor paket av nedläggningar eller flytt av fabriker från högkostnadsländer till lågkostnadsländer. Åtgärderna ska leda till besparingar på upp mot tio miljarder kronor fram till 2008.

Överenskommelsen ger de anställda ett avgångsvederlag på motsvarande 1,8 månadslöner per anställningsår i bolaget.

Electrolux räknar fortfarande med att den totala kostnaden för stängningen av fabriken kommer att uppgå till cirka 2,3 miljarder kronor.