Polis i Uppsala dömd för förvanskning

Ett polisbefäl vid Uppsalapolisen som ändrade i ett dokument under Knutbyutredningen fälldes på tisdagen av Uppsala tingsrätt för förvanskning av urkund. (SR Uppland)