Ingen oro i fågelbranschen efter viruslarm

Att fågelinfluensan nu har upptäckts i Sverige oroar inte fågeluppfödningsbranschen. Dom svenska uppfödarna var väl förberedda säger Maria Donis som är VD för branschorganisationen Svensk Fågel.

En intensiv kontakt med medierna har präglat branschorganisationen Svensk Fågels verksamhet idag, och budskapet från branschen är att svenska konsumenter kan vara trygga:

I Italien föll försäljningen av kycklingar med 30 procent sedan det första utbrottet av fågelinfluensan konstaterats i landet.

I Sverige säljs det ungefär 100 000 ton kyckling per år. Försäljningen har inte påverkas av fågelinfluensalarmen, än så länge i alla fall. Reglerna har skärpts i takt med att influensan krupit allt närmare Sverige