Mackägare tvekar att köpa etanolpumpar

Från den 1 april måste en stor del av landets mackar också sälja etanol eller andra miljöbränslen. Men trots att lagen börjar gälla i nästa månad är det få enskilda mackägare som har investerat i nya pumpar. Det är för dyrt, anser många.

Kostnaden är för stor, anser Ginger Lindberg som driver en mack med butik i Tyresö söder om Stockholm.

– Jag känner att det kommer att bli tufft och jättejobbigt. Jag har ju mina stamkunder och de har ju inte etanolbilar än så länge. Då frågar man sig om man ska satsa kanske en halv miljon kronor på ingenting, säger hon.

Lagen gäller från april
Från den 1 april är det mackar som säljer minst 3 000 kubikmeter bensin som också måste sälja etanol eller andra miljöbränslen. Fram till 2010 kommer alla, även mindre mackar, omfattas av lagen.

I en del fall har oljebolagen sagt att de kommer att stå för nödvändiga investeringar, men Shell som levererar bensin till Ginger Lindbergs mack säger nej. Som enskild mackägare måste hon själv stå för kostnaderna.

Branschorganisationen Svensk bensinhandel är emot lagen.

– Det är unikt i Sverige att man lagstiftar att en näringsidkare ska tillhandahålla en vara som inte efterfrågas. Vi tycker förstås att marknadskrafterna borde ha fått råda vilket på sikt kanske hade lett till att man hade kunnat dela investeringsbördan.

– Nu är lagen tydligt skriven att det är bränslesäljaren som måste stå för investeringarna som då kan utnyttjas av oljebolagen om de så vill. Till nackdel för våra medlemmar, säger Lennart Olsson vice vd för Svensk bensinhandel.

Vad tror du att detta kommer att leda till på sikt?

– Det är möjligt att vi får se en ökad utslagning av mindre anläggningar. Det kan ju till och med ske i en mindre ort ute på landsbygden där den enda bensinstationen tvingas lägga ner och då försämras ju servicen ute i landet.

Dyrt att sanera marken
För den mackägare som står inför en nedläggning kommer snart nästa huvudvärk om marken måste saneras.

Kostnaden för att sanera marken är i genomsnitt lika hög som kostnaden för att installera en etanolpump, minst 400 000 kronor, säger Lennart Olsson.

– Det rör sig om ungefär lika mycket, så det är att välja mellan pest och kolera på något vis, stänga och ta kostnaden eller investera och ta kostnaden och hoppas att man kan driva verksamheten vidare, säger han.

Butiken lönsammare
Idag gör Ginger Lindberg i Tyresö sin största förtjänst på försäljningen i butiken och inte på bensinen. Nu funderar hon över alternativen: försäljning eller nedläggning. Och liksom sina kolleger gör hon tills vidare ingenting åt den nya lagen.

– Man kan inte tvinga folk att gå i konkurs och det är förmodligen det som kommer att hända. Man får väl öppna någon annan verksamhet, om man nu klarar det, säger Ginger Lindberg.

Margareta Svensson
margareta.svensson@sr.se