Stark misstanke om första fallet av BSE

Uppdaterad 12:31
Sverige kan ha fått sitt första fall av galna kosjukan, BSE. De prover som tagits på en ko från en gård utanför Västerås ger Jordbruksverket större anledning än i tidigare fall att tro att kon verkligen har BSE.

– Detta är hittills de starkaste misstankar som vi har haft i Sverige för BSE, säger Robert ter Horst på Jordbruksverket.

Den 12-åriga kon hade avlivats och testades för BSE som en del i den kontinuerliga provtagning mot sjukdomen som EU beslutat om.

Tidigare misstänkta fall av BSE har visat så låga testvärden att man mycket tidigt kunnat avskriva misstankarna om galna kosjukan. Men de prover som nu har tagits i Sverige visar på höga testvärden och ger Jordbruksverket anledning att misstänka att det nu verkligen kan röra sig om Sveriges första fall av BSE.

Definitivt svar om två veckor
Det slutgiltiga svaret kommer att dröja cirka två veckor eftersom det måste skickas till Storbritannien.

Det tolv år gamla djuret kom från en stor köttdjursbesättning utanför Västerås. Gården är nu avspärrad och inga idisslare får skickas till slakt eller lämna gården.

Om kon visar sig vara smittad är det troligt att den blivit det för åtta till tio år sedan, eftersom BSE har en lång inkubationstid.

Jordbruksverket kartlägger nu det foder kon ätit, men enligt Robert ter Horst, chef för smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket, är det för tidigt att säga något om var kon i så fall kan ha smittats.

Välskött gård
Den gård som djuret kommer från är enligt Jordbruksverket välskött och inget tyder på att kon skulle ha kunnat smittats där.

EU: s livsmedelsmyndighet har bedömt Sverige som ett land där det är osannolikt, men inte uteslutet, att galna kosjukan kan förekomma.

”Ingen fara att äta svenskt kött”
– Man behöver inte vara orolig för att äta svenskt kött här i Sverige i dag. Den allra viktigaste åtgärden för att förebygga att den här smittan kommer till människor genomför man i slakterierna, säger Robert ter Horst.

Sjukdomen sprids inte från djur till djur utan genom foder som innehållit infekterat kött- och benmjöl. Sådant foder är förbjudet för idisslare inom EU. Varje år gör Jordbruksverket ungefär 200 kontroller för att se att förbudet efterlevs.

Sara Hägg
sara.hagg@sr.se