Expertskatten lockar få företagsledare

Det är inte den så kallade expertskatten som lockar företagsledare till Sverige. En undersökning som Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, gjort visar att det är främst karriärmöjligheterna som lockar personer till företag i landet.

– Vi tror nog att just de här företagsledarna hade kommit i alla fall eftersom de i stor utsträckning hade samma arbetsgivare innan de kom till Sverige. Det handlar nog där om en cirkulation eller rotation, säger Therese Eriksson, analytiker på ITPS.

Sedan 2001 har utländska medborgare kunnat slippa betala skatt på 25 procent av lönen i tre år och nu har ITPS tittat på hur detta påverkat rekryteringen av utländsk arbetskraft.

600 experter och företag har ingått
I undersökningen har 305 experter och 306 företag ingått. De har mellan åren 2001 och 2004 beviljats expertskatt.

Enligt resultatet verkar inte expertskatten ha påverkat valet att flytta till Sverige. Inte heller har företagets rekrytering varit beroende av skatten.

Enligt ITPS är det mer den rekryterades möjlighet till karriär i landet som lockat personen hit. Samtidigt säger företagen att expertskatten är viktig för framtida rekryteringar.

Lägre kostnader
– Det är väl mest företagen eftersom det i många fall handlar om förhandling om nettolön för de här personerna. Då bestäms den innan så att om man får en expertskatt beviljad så blir det en lägre kostnad för företagen, säger Therese Eriksson.

ITPS har bara tittat på de personer som fått expertskatten beviljad. Av sekretesskäl har Forskarskattenämnden sagt nej till att lämna ut uppgifter på personer som fått avslag.

– Vi kan ju inte göra några jämförelser mellan dem som har fått expertskatt beviljad och dem som inte har fått det så vi vet inte vad som hände med dem som inte fick det beviljat, säger Therese Eriksson.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se