Domare positivt inställd till ABBs asbetsplan

I går togs den schweizisk-svenska industrikoncernen ABBs plan för att ersätta asbetsdrabbade upp i en federal domstol i USA.  Och enligt domstolsprotokollet verkar domaren gå med på ABBs plan.

Men ABB vill inte lämna några kommentarer om att fallet är klart förrän domstolen har utfärdat en bekräftelse på beslutet, vilket den väntas göra inom kort.

Asbetsplanen innebär bland annat att en fond upprättas för asbetskrav på över en miljard dollar, och att ABBs kostnader för asbestskador stannar där.

Om domstolen godkänner planen och ingen överklagar beslutet under den närmaste månaden träder planen i kraft.