Ericsson föreslår incitamentsprogram till alla anställda

Telekomkoncernen Ericsson berättar nu på morgonen att det föreslår ett incitamentsprogram som ska omfatta alla anställda.

Den del som omfattar precis alla går ut på att de anställda som köper en aktie i Ericsson och behåller dem i tre år, får en aktie av företaget för varje aktie som de själva köpt

Ericsson beräknar att kostnaden för programmet kan uppgå till mellan omkring 830 miljoner och 1,2 miljarder kronor mellan åren 2006 till 2010.