Bilförsäljningen minskade i februari

Försäljningen av nya bilar minskade i februari med 2,6 procent, enligt statistik från branschorganisationen Bil Sweden. Räknat på årsbasis så har bilförsäljningen dock ökat något, med 0,2 procent.

Nedgången i februari anses vara tillfällig, enligt branschen.

Nyförsäljningen av lastbilar ökade däremot i februari, med 17,3 procent.

Försäljningen av tunga lastbilar ökade med 22,6 procent.