Åtgärder minskade dödsfall på sjukhus

I Jönköping har landstinget lyckats minska dödsfallen på sjukhusen med tio procent på ett år genom en medveten satsning.

Fredrik Hammarskjöld är läkare på intensivvårdsavdelningen i Jönköping, där man bland annat försökt minska riskerna för patienter i respirator genom att ändra sängen så att patienterna är i halvsittande läge. Även hygienen kring kateteranvändningen har setts över, liksom medicinhanteringen för att minska risken för feldoseringar.

Dessutom har man skapat små team som rycker ut till andra avdelningar när någon patient där blir sämre.

– Vi försöker ha strukturerade rutiner och förebygga komplikationer. Det är ju en av de stora delarna i intensivvård och av komplikationer så är det ju infektionskomplikationer som är en av de stora bitarna, säger Fredrik Hammarskjöld.

100 färre dödsfall
Landstinget i Jönköping har varit först ut i landet med det medvetna arbetet att få ner dödstalen på sjukhusen, det har Ekot tidigare rapporterat om.

På onsdagen presenterades de första siffrorna i resultatet. Det handlar om 100 färre dödsfall på sjukhusen i länet under ett år, en minskning på 10 procent.

Förutom intensiven handlar det om till exempel förbättrat hjärtinfarktprogram, snabbare behandling vid blodförgiftning och landets bästa influensavaccinering av äldre.

Bättre metodik
Tanken med arbetet är alltså att använda kända kunskaper men på ett mer metodiskt sätt än tidigare och att man får all personal att verkligen arbeta på samma sätt, säger Mats Bojestig, en av dem som leder projektet.

– Jag tycker att det är mycket spännande och det är en indikation på att om man jobbar på att förbättra allt i hälso- och sjukvårdsystemet så går det att få bättre resultat.

Är du förvånad över att det syns så snabbt?

– Ja jag trodde att det skulle ta längre tid.

Arbetet med att få ner dödstalen är hämtat från andra håll i världen och Socialstyrelsen vill att metoderna nu ska spridas i landet. Mats Bojestig menar att dödstalen är ett bra mått på kvaliteten i vården.

– Jag tror att det gör att vi kan börja lära oss av varandra och vi kan få fokus inte bara på om vi går ekonomiskt ihop utan vad det är för vård vi ger våra medborgare, säger Mats Bojestig.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se