Beräknat underskott blev överskott

Det är lysande tider för statens finanser. Rikgäldskontoret som hanterar den svenska statsskulden räknar med att det blir ett överskott i år med 16 miljarder. Men man hade räknat med underskott.

Det handlar om kraftig omsvängning från årliga underskott på tiotals miljarder och en stigande statsskuld. Riksgäldens chef Bo Lundgren är nöjd och överraskad.

– Ja, det är bra när vi går från ett underskott till ett överskott på 16 miljarder, det minskar lånebehovet och det håller tillbaka ränteutvecklingen, säger han.

Men det är en stor revidering, från ett stort underskott till ett stort överskott, är det svårt att göra prognoser?

– Ja det är det, det som ör svårt att förutse vinstutvecklingen för företag. Vi ser ju hur tillväxten ser ut, men hur mycket det spiller över i att företagen gör vinster beror ju på deras rationaliseringar, minskade kostnader, det kan bero på om man tar hem vinster från utlandet eller inte. Det där är svårt att förutse förrän man ser det i skatteflödena.

Är det en överraskade stor förändring?

– Det är en överraskande stor förändring. Vi har ju tidigare sagt att vi kommer att revidera ner lånebehovet, men den här svängningen är större än vad vi föreställde oss för några månader sedan.

Prognosen justerad
Så sent som i oktober 2005 trodde alltså Riksgälden på att det skulle bli ett stort underskott i statens finanser. Men det förvandlades till ett överskott på 14 miljarder. Nu är prognosen för 2006 justerad och överskottet i år väntas bli ännu lite större, 16 miljarder och för 2007: 6 miljarder.

Men går det att vara säker på den nya prognosen?

– Det kan vi inte vara, det finns ju alltid osäkerheter i utvecklingen, vi kan ju få något bättre utveckling av konsumtion/lönesumma, då skulle vi få ett ännu större överskott.

– Vi kan ju få någon besvikelsereaktion och det skulle ju kunna leda till något som är lite mindre, men vi är förhållandevis säkra på prognosen och den kan ligga till grund för hur vi finansierar förfallande lån och annat, säger Riksgäldens chef Bo Lundgren.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se