Skattefusk bland privata läkare

Det finns ett utbrett skattefusk bland privatanställda läkare och sjukgymnaster, konstaterar Skatteverket .

Omkring 60 procent av dom privatläkare och sjukgymnaster som specialgranskades av Skatteverket under hösten 2005 hade så allvarliga brister i deklarationerna att både företagen och ägarna blev upptaxerade.

De flesta av felen var avsiktliga, i många fall hade avdrag gjorts för rent privata kostnader, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Verket har gjort borttsanmälan i ett antal fall.