Europarådet kritiserar säkerhetsarbete

Europa behöver tydligare och hårdare lagar som kan garantera bättre kontroll över utländska agenter som arbetar i europeiska länder. Det anser Europarådet i en ny rapport.

Europarådet har presenterat en ny rapport om den amerikanska underrättelsetjänsten CIA:s aktioner i Europa i samband med jakten på misstänkta terrorister. Men Europarådet riktar också kritik mot flera medlemsländer för bristande samarbete.

Europeiska lagar gör det möjligt för andra länders säkerhetstjänster att operera relativt ostörda i Europa.

I praktiken är det till exempel omöjligt att avgöra om främmande flyg använder europeiskt luftrum och flygplatser för ändamål som strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Det konstaterar alltså Europarådet i sin rapport om den amerikanska säkerhetstjänsten, CIA:s, aktiviteter i Europa.

Frågor till medlemsstater
Europarådet har bett de 46 medlemsstaternas regeringar att förklara hur de kontrollerar främmande säkerhetstjänsters aktiviteter och om de känner till att till exempel CIA gripit misstänkta terrorister i Europa.

Polen och Rumänien har tidigare anklagats för att upplåta territorium för hemliga amerikanska fängelser, men båda länderna har nekat till anklagelserna. Men enligt Europarådets ledning så har Polen inte svarat tillräckligt utförligt på frågorna för att misstankarna ska kunna avfärdas.

Svarar inte på frågor
Italien och Makedonien har inte heller gett den information som efterfrågats om vilken roll de spelat i misstänkta olagliga CIA-ingripanden mot terrormisstänkta.

Det gäller bland andra en tysk medborgare och en egyptier som hävdar att de kidnappats av amerikanska agenter och förts till fängelser utanför Europa.

Bosnien, Litauen och Georgien har inte svarat alls på Europarådets frågor. Men frågorna kommer att ställas på nytt till de länder som inte svarat tillfredsställande.

Europarådet efterlyser också hårdare nationella lagar som gör det möjligt att kontrollera utländska säkerhetstjänsters aktiviteter i Europa.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se