Rekordomsättning på Stockholmsbörsen

Omsättningen på Stockholmsbörsen slog rekord i februari igen.

Det tidigare rekordet var från januari i år då omsättningen uppgick till 21 och en halv miljard per dag. I februari var omsättnignen 22,3 miljarder kronor per dag.

Även antalet affärer på OMX-börserna som förutom Stockholm finns iKöpenhamn, Helsingfors och de baltiska länderna slog rekord med totalt drygt 120 700 avslut.