EU-fond för arbetslöshet

EU-kommissionen presenterade idag ett förslag till globaliseringsfond som ska användas för att mildra effekterna av den globala konkurrensen. Nära 5 miljarder kronor om året ska läggas i den fonden och stöd ur den ska kunna sökas av alla EU-länder.

Pengarna i EU:s globaliseringsfond ska användas till omskolning och praktisk hjälp att skaffa nya jobb åt dom som förlorar sina arbeten till följd av den globala konkurrensen. EU-kommissionen föreslår också att stöd ur fonden ska kunna ges i form av lönetillägg för anställda som råkar ut för lönedumpning. Men varje EU-land som begär pengar ur fonden måste bevisa att jobb försvunnit genom internationell konkurrens. Ett annat villkor är att minst 1000 personer friställs inom ett företag eller en bransch.

Svenskt motstånd
EU:s regeringar enades i december förra året om att skapa en globaliseringsfond och EU-kommissionen föreslår nu att den ska omfatta knappt 5 miljarder kronor om året. Fonden ska rymmas inom EU:s långtidsbudget för 2007 till 2013 men behöver enligt EU-kommissionens beräkningar ingen extra finansiering. Det blir pengar över i EU:s budget varje år och nu ska de styras till en globaliseringsfond som ska ge hjälp åt arbetslösa som förlorat jobben genom den ökande globala konkurrense. Några EU-länder bl.a. Sverige är motståndare till denna fond - de menar att det är EU-länder som struntat i att genomföra nödvändiga strukturrationaliseringar som drabbas av den globala konkurrensen. De länderna bör få stå sitt eget kast menar globaliseringsfondens motståndare och inte gynnas med extra bidrag.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se