Ohly lär av Sosialistisk Venstre

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly har precis varit på studieresa hos sina partikamrater i Norge, Sosialistisk Venstreparti (SV), som sedan i höstas ingår i den norska regeringen. På onsdagen träffade han sv:s partiledare Kristin Halvorsen som nu också är landets finansminister.

– Är vi med i regeringen så ska vi också kunna få vara med och påverka helheten, även om en finansminister måste vara beredd att få skulden för allt ont, säger Kristin Halvorsen sittandes intill sin gäst från Sverige, vänsterpartiledaren Lars Ohly.

”Givande dagar”
Tydligare än någonsin tidigare siktar nu det svenska vänsterpartiet på att sitta med i en regering efter valet i höst och även om det idag är långt till att Lars Ohly skulle axla chefsrollen på det svenska finansdepartementet tycker han det har varit givande dagar i Oslo.

– Det främsta intrycket, det är känslan av att sosialistisk venstre i Norge är med och förändrar samhället och att man har en väldig stolthet över att vara med i ett sådant projekt och att det går att förändra samhället. Man är övertygad om det, och det är vad jag bär med mig hem, säger Lars Ohly.

Första gången i regeringsställning
Det är första gången någonsin som norska sv sedan i höstas sitter i regeringsställning.

Partiföreträdarna säger sig vara nöjda med samarbetet med arbeiderpartiet och senterpartiet och lyfter gärna fram satsningar på den offentliga sektorn som exempel på detta.

Men det har förstås också inneburit svåra kompromisser inte minst i utrikes- och miljöpolitiken.

Följden har blivit att sv därför intar en annan linje i vissa frågor än vad den norska regeringen gör. Lars Ohly tror att också hans parti skulle klara en sådan balansgång.

– Vi har en fördel jämfört med sv eftersom vi under lång tid har samarbetat med regeringen och kommit överens om ekonomisk politik, budgetar, kampen mot arbetslösheten, miljöfrågor med mera. Därför har vi redan haft den diskussionen i stor utsträckning där vi har tvingats att försvara överenskommelser som inte alltid har varit en vänsterpartipolitik i alla delar, säger Lars Ohly.

Pontus Mattsson, Oslo
pontus.mattsson@sr.se